Organizing Committee

PRESIDENT

Dr.Rathindranath Dutta

SCIENTIFIC SECRETARY

Dr. C.S Sirka

ORGANISING SECRETARY

Dr. R.L Sharma

SCIENTIFIC COMMITTEE MEMBERS

 • Dr. Abhishek De
 • Dr. Anil Ganjoo
 • Dr. Anupam Das
 • Dr. Apratim Goyel
 • Dr. Asha Rani Bhol
 • Dr. Avishek Jha
 • Dr. Manas Puhan
 • Dr. Nilendu Sharma
 • Dr. Rajetha Damistetty
 • Dr. Rashmi Sarkar
 • Dr. Surajit Gorai

LOCAL ORGANISING COMMITTEE

 • Dr. Tshering Peggy
 • Dr. Pema Choki
 • Dr. Namgay
 • Dr. Kalyan Chandra Dahal
 • Dr. Kaveri Thapa
 • Dr. Deepa Subba

COMMITTEE MEMBERS

 • Dr. Avitus John Rakesh
 • Dr. Bhumesh Kr. Katakam
 • Dr. Dilip Shah
 • Dr. Indrajit Das
 • Dr. James Thanzama
 • Dr. Kanak Talukdar
 • Dr. Manjulata Dash
 • Dr. Nasiur Rahman
 • Dr. Prasenjit Mohanty
 • Dr. Swetlina Pradhan
 • Dr. Chitralekha Keishan
 • Dr. Shelly Kapoor
 • Dr. Mahimanjan Saha
 • Dr. Indrasis Poddar

ADVISORS

 • Dr. C.R. Srinivas
 • Dr. Dinesh Mathur
 • Dr. Ganesh Pai
 • Dr. Kaushal Verma
 • Dr. R. Raghunath Reddy
 • Dr. Rohit Batra
 • Dr. Satish Sawant

ORGANISING VICE PRESIDENT

 • Dr. Asim Kumar Sarkar
 • Dr. K Lokendro

TREASURER

 • Dr. Mridula Patra Paul
SCIENTIFIC CHAIRPERSON
 • Dr. M.K. Sharma

JOINT SECRETARIES

 • Dr. Y.A. Lal
 • Dr. Satyadarshi Pattanayak

QUIZ MASTER

 • Dr. Biju Vasudevan
 • Dr. Brijesh Nair
 • Dr. Manas Chatterjee